ul. Partyzantów 24, 10-521 Olsztyn (089) 613-26-40 geo@warmia.mazury.pl

Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, NIP: 739-29-65-551, REGON: 510750309 zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej oraz materiałów promocyjnych do projektu pn. „Budowa Warmińsko – Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw”.

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do składania ofert w ramach przetargu nieograniczonego na rozbudowę posiadanej infrastruktury danych przestrzennych przez uruchomienie „Warmińsko – Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw”, jako usług elektronicznych związanych z gromadzeniem, integrowaniem oraz udostępnianiem dla przedsiębiorców danych do prezentacji cyfrowych map tematycznych i opracowań statystycznych. Gromadzone zbiory danych przestrzennych mają głównie służyć analizom w celu wspomagania decyzji gospodarczych odbiorcom zewnętrznym oraz wewnętrznym Zamawiającego. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) rozbudowę istniejącego Węzła Topograficznego;
b) budowę platformy usługowej;
c) uruchomienie portalu GIS;
d) wdrożenie projektu;
e) wsparcie techniczne projektu.

GIS to technologia informatyczna łącząca lokalizację obiektów z ich charakterystyką opisową. Z konwencjonalnej mapy papierowej "można tyle wyczytać, ile się na niej zobaczy". Natomiast baza danych systemu GIS, na podstawie której tworzone są mapy, może zawierać nieograniczoną ilość informacji. Na przykład teren inwestycyjny na mapie tworzonej z wykorzystaniem systemu GIS zawierał będzie informacje na temat dokładnego położenia, struktury własności, planów zagospodarowania przestrzennego, uwarunkowań przyrodniczych. Wszystkie te informacje, które wcześniej zapisano w bazie danych w dowolnym momencie można ze sobą łączyć i analizować.

Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do przedłożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej – wniosek o dofinansowanie i studium wykonalności dla przedsięwzięcia: „Warmińsko – Mazurska platforma GIS dla przedsiębiorstw”.
Opracowana dokumentacja projektowa zostanie złożona na konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, działanie 7.2 – Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, poddziałanie 7.2.2 - Usługi i aplikacje dla MŚP, w którym ostateczny termin składania wniosków mija 4 kwietnia 2011 roku. Oferty cenowe proszę składać w postaci mailowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do 4 marca 2011 roku.

Strona 3 z 3