ul. Partyzantów 24, 10-521 Olsztyn (089) 613-26-40 geo@warmia.mazury.pl

Dane bez opłat


W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne od 31 lipca 2020 r uwolnione zostały kolejne dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k dla obszaru województwa warmińsko-mazurskiego dostępna jest do pobrania bez opłat na portalu Atlas Warmii i Mazur:


Link do informacji o aktualności baz danych BDOT10k - stan na styczeń 2022r.