ul. Partyzantów 24, 10-521 Olsztyn (089) 613-26-40 geo@warmia.mazury.pl

Powiązane linki

 Geoportal.gov.pl

 Główny Urząd Geodezji i Kartografii