ul. Partyzantów 24, 10-521 Olsztyn (089) 613-26-40 geo@warmia.mazury.pl

Kontakt

 Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

ul. Partyzantów nr 24
10-521 Olsztyn
tel. 89 613 26 40
geo@warmia.mazury.pl

 

Z-ca Dyrektora, Geodeta Województwa

Tadeusz Hennig

tel. 89 51 25 904

t.hennig@warmia.mazury.pl

 

Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Jerzy Kowalczyk

tel. 89 613 26 40
j.kowalczyk@warmia.mazury.pl

 

Udostępnianie zasobu (WODGiK Olsztyn)

faks 89 613 26 49
geo@warmia.mazury.pl

Grażyna Rydel

89 613 26 51

g.rydel@warmia.mazury.pl

Aneta Mróz

89 613 26 47

aneta.mroz@warmia.mazury.pl

Agnieszka Bernekier

89 613 26 52

a.bernekier@warmia.mazury.pl

Agnieszka Hintz

89 613 26 48

a.hintz@warmia.mazury.pl 

 

Udostępnianie zasobu (WODGiK, Biuro Regionalne w Elblągu) 

Arlena Kłosowska

55 617 26 63

a.klosowska@warmia.mazury.pl