ul. Partyzantów 24, 10-521 Olsztyn (089) 613-26-40 geo@warmia.mazury.pl

Zamówienia


UDOSTĘPNIANIE - SPRZEDAŻ MAPA

Udostępnianie,  sprzedaż materiałów i map papierowych z wojewódzkiego zasobu  geodezyjnego i kartograficznego. Zapraszamy  w poniedziałek w Godziny: 8:00 - 16.00, wtorek-piątek 7:30-15:30,  ul. Partyzantów 24 , 10-521 Olsztyn,  pok. 4 i 7

Akceptujemy  płatność  gotówką w kasie obsługującej lub przelewem. Kasa  Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Finansów  i Skarbu, ul. Głowackiego 17, pok. 118. Kasa  czynna w godzinach: 8:00-10:30 oraz 12:00-14:00. Dane do  przelewu: Urząd  Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Emilii  Plater 1 10-562 Olsztyn NIP  739-29-65-551 Konto nr  33 1090 2718 0000 0001 4649 4447 Prowadzimy  również sprzedaż wysyłkową. Informacje  dotyczące udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego są dostępne pod  numerem telefonu:tel. (89) 613 26 40 tel. (89) 613 26 51 tel. (89) 613 26 52  tel. (89) 613 26 47  tel. (89) 613 26 48 ; tel. (55) 617 26 63 oraz  e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   


ZASADY I KOSZTY UDOSTĘPNIANIA   MATERIAŁÓW ZASOBU

udostępnienie materiałów państwowego zasobu  geodezyjnego i kartograficznego zalecono na podstawie wniosku o udostępnienie  materiałów zasobu złożonego w  formie:
- pisemnej;
- dokument elektroniczny opatrzonego podpisem elektronicznym;
- podpisem  potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


WZORZY FORMUŁARZY:

pdf wniosek o udostępnienie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

xls wniosek o udostępnienie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - plik xls

pdf Wniosek o udostępnianie  zgromadzonych danych w rejestrze publicznym

doktor Wniosek zgromadzonych danych w rejestrze publicznym - plik word


Klauzule  informacyjne dotyczące danych osobowych na podstawie przepisów ciążących  na administratorze:

I. Udostępnianie  danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego  i kartograficznego wraz z udostępnieniem  materiałów zasobu (licencja).

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679           z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1)       administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko–Mazurskie w zakresie zadań realizowanych przez Marszałka Województwa,  ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn (dalej: Administrator);
2)       Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.., tel.  +48895219439, fax +48895219409;
3)       dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępnienia danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego   i kartograficznego wraz z uprawnieniami do przetwarzania udostępnionych materiałów zasobu (licencja), na  podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 z późn.  zm.), oraz Rozporządzenia Ministra  Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i  trybu prowadzenia państwa zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z  2021 r., poz.1990); 

4)       dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;

5)       dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;

6)       w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

7)       jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8)    podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania,         a konsekwencją niepodania danych osobowych, będzie nierozpatrzenie wniosku o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

II.Udostępnianie  danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego  i kartograficznego zebranych w rejestrze publicznym na  podstawie art. 15 ustawy z 17 lutego 2005 r. o  informatyzacji działalności  podmiotów realizujących zadania publiczne.

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679         z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych            i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1)       administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko – Mazurskie w zakresie zadań realizowanych przez Marszałka Województwa ,  ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn (dalej: Administrator);

2)       Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.., tel.  +48895219439, fax +48895219409;

3)       dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępnienia danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgromadzonych w rejestrze publicznym, na podstawie ustawy z 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 570), oraz ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.), a także Rozporządzenia Rady Ministrów z 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 29);

4)       dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;

5)       dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;

6)       w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

7)       jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8)    podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania,  a konsekwencją niepodania danych osobowych, będzie nierozpatrzenie wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.