ul. Partyzantów 24, 10-521 Olsztyn (089) 613-26-40 geo@warmia.mazury.pl

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Partyzantów  24, 10-521 Olsztyn
tel. (089) 613-26-40
fax. 613-26-49
geo@warmia.mazury.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
tel. (089) 521-94-00,
fax. (089) 521-94-09
dsi@warmia.mazury.pl