ul. Partyzantów 24, 10-521 Olsztyn (089) 613-26-40 geo@warmia.mazury.pl

Główny Geodeta Kraju

Waldemar Izdebski

tel. +48 22 56 31 444   

                       
Zastępca Głównego Geodety Kraju

Alicja Kulka  


Dyrektor Generalny

Beata Mastalerz