ul. Partyzantów 24, 10-521 Olsztyn (089) 613-26-40 geo@warmia.mazury.pl

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

 

 


 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zbigniew Pazerski

tel. 89 52 32 418 
faks 89 52 32 562
zbigniew.pazerski@uw.olsztyn.pl

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn