ul. Partyzantów 24, 10-521 Olsztyn (089) 613-26-40 geo@warmia.mazury.pl

Zapytanie ofertowe - audyt projektu

Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu pn. „Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7, Działanie 7.2 – Promocja i ułatwienie dostępu do usług telekomunikacyjnych, Poddziałanie 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP. Pełna treść zapytania, formularz ofertowy, oświadczenia oraz umowa w załączonych poniżej plikach.


Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego, 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17, pokój nr 1 (sekretariat departamentu), do dnia 8 lutego 2013 r.

Zapytanie ofertowe - pobierz plik

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - pobierz plik

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o bezstronności - pobierz plik

Załącznik nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz plik

Załącznik nr 4 - Umowa z Wykonawcą - pobierz plik

W dniu 1.02.2013 Zamawiający dokonał zmiany treści zapytania ofertowego w punkcie 3, gdyż wpisana była w nim nieprawidłowa nazwa projektu. Jednocześnie Zamawiający dokonał przedłużenia terminu składania ofert do 8 lutego br.