ul. Partyzantów 24, 10-521 Olsztyn (089) 613-26-40 geo@warmia.mazury.pl

Media o nowym portalu Atlas Warmii i Mazur

Miło Nam, iż w wydaniu Magazynu Geoinformacyjnego nr 4 z kwietnia 2020 r. znajduje się artykuł dotyczący nowej odsłony Atlasu Warmii i Mazur.

Dodatkowo również na regionalnych portalach informacyjnych znajdują się wzmianki dotyczące portalu Atlas Warmii i Mazur:

Link do artykułu na portalu Media Group Info

Link do artykułu na portalu Powiatu Działdowskiego