ul. Partyzantów 24, 10-521 Olsztyn (089) 613-26-40 geo@warmia.mazury.pl

Zmiana lokalizacji WODGiK

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zmienił swoją lokalizację.

Obecnie pracownicy WODGiK pracują przy ulicy Partyzantów 24 w Olsztynie.

Szczegółowe dane teleadresowe, uwzględniające nowe numery telefonów, dostępne są w zakładce Kontakt.