ul. Partyzantów 24, 10-521 Olsztyn (089) 613-26-40 geo@warmia.mazury.pl

>> Przejdź do aplikacji<<

Program Copernicus to unijny program ustrojowy, w ramach którego analizuje się naszą nami W ramach programu dostępne są usługi informacji opartych na programach czerpalnych Ziemi oraz inne dane niż dotyczące kosmosu.


Program jest koordynowany i zarządzany przez zamienniki. Program utrzymujemy się z korzyścią z punktu widzenia ekonomii ekologicznej (ESA), Agencji Kosmicznej Eksploatacji Naukowej (EUMETSAT), Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF), agencja naukowa UE i instytut badawczy Mercator.

Aplikacja programu udostępnia informacje w ramach tego za pomocą usług.