ul. Partyzantów 24, 10-521 Olsztyn (089) 613-26-40 geo@warmia.mazury.pl

>> Przejdź do aplikacji<<

 

Powyższy link do aplikacji zawiera mapę glebowo – rolniczą z informacją o zmiennej siedliska glebowego oraz informacji dotyczących właściwości związanych z uprawami rolniczymi.
Treść mapy glebowo – rolniczej zawiera między innymi:

  • kompleksy rolniczej przydatności gleb,
  • typ  i podtyp gleby,
  • skład mechaniczny dla poszczególnych warstw profilu glebowego.