ul. Partyzantów 24, 10-521 Olsztyn (089) 613-26-40 geo@warmia.mazury.pl

>> Przejdź do aplikacji<<

Aplikacja, po kliknięciu w powyższy link, dostarczy dla Państwa informacje dotyczące turystyki i rekreacji na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, w tym między innymi informacje dotyczące przebiegu ścieżek rowerowych, położeniu obiektów turystycznych, rezerwatów, parków krajobrazowych i rezerwatów.