ul. Partyzantów 24, 10-521 Olsztyn (089) 613-26-40 geo@warmia.mazury.pl

>> Przejdź do aplikacji<<

Po kliknięciu w powyższy link zaprezentowana zostanie dla Państwa aplikacja udostępniająca historyczne dane o regionie, w postaci skanów map dawnych nałożonych na współczesny obszar. Dzięki temu użytkownik uzyskuje szybki dostęp do informacji o zmianach, jakie zaszły na danym terenie. Publikowane mapy pochodzą z zasobu Archiwum Państwowego w Olsztynie, a przygotowywane są do publikacji w głównej mierze przez studentów Instytutu Geodezji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Obecnie do serwisu wprowadzane są mapy pruskiego katastru gruntowego i budynkowego z lat 1862-1944 oraz dawne plany Olsztyna. Zasób map jest systematycznie powiększany.