ul. Partyzantów 24, 10-521 Olsztyn (089) 613-26-40 geo@warmia.mazury.pl

>> Przejdź do aplikacji<<

Zachęcamy, poprzez kliknięcie w powyższy link, do zapoznania się z aplikacją dostarczającą informacje udostępnianą przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych za pomocą usługi WMS z Banku Danych o Lasach o gospodarce leśnej, stanie lasu oraz zmian stanu w lasach wszystkich form własności. Na mapie prezentowane są również dane ochrony przyrody udostępniane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.
.