ul. Partyzantów 24, 10-521 Olsztyn (089) 613-26-40 geo@warmia.mazury.pl

>> Przejdź do aplikacji<<

Zachęcamy do zapoznania się z aplikacją zawierającą publikację Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP), Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla części obszaru województwa warmińsko-mazurskiego oraz Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (synteza).


Całość opracowania PZPWWM ( Uchwała nr XXXIX/832/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego) dostępna jest do pobrania pod adresem:

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/legalact/2018/4173/

.