ul. Partyzantów 24, 10-521 Olsztyn (089) 613-26-40 geo@warmia.mazury.pl

Nowe usługi infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Warmińsko-Mazurskiego