O systemie

 

Atlas Warmii i Mazur to system informacji przestrzennej wykonany w ramach projektu „Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw”.

 

Atlas Warmii i Mazur jest serwisem www dostępnym publicznie w sieci Internet. System umożliwia dostęp do informacji o regionie, publikowanych na mapach. Takie zagregowane informacje mogą pomóc przedsiębiorcy w znalezieniu terenów atrakcyjnych inwestycyjnie, pomóc w określeniu wpływu usytuowania inwestycji na rozwój stref zurbanizowanych i rolnych, wpływu wzrostu populacji na rozwój terenów miejskich i wiejskich czy tez pomóc we wstępnym określeniu stopnia skomplikowania prowadzenia inwestycji (na przykład drogowej), spowodowanej strukturą własności gruntów na danym terenie. System pozwala również na dostęp do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego publikowanych przez gminy, a także umożliwia złożenie zamówienia na wybrane mapy w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK). Atlas Warmii i Mazur to system informacji przestrzennej wspomagający podejmowanie decyzji w takich dziedzinach jak planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, rolnictwo, ochrona zdrowia, zarządzanie zasobami naturalnymi, zarządzanie kryzysowe, telekomunikacja czy transport.

 

Cel stworzenia systemu:

- zwiększenie wykorzystania narzędzi telekomunikacyjnych i Internetu,
- podniesienie jakości i dostępu e-usług,
- uzyskanie synergii miedzy administracją a przedsiębiorcami,
- dostarczenie kompleksowych informacji o obiektach,
- pomoc przedsiębiorcom w znalezieniu atrakcyjnych inwestycyjnych terenów,
- publikacja planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Korzyści:

- poprawa efektywności funkcjonowania sektora publicznego poprzez stworzenie możliwości szybkiego dostępu do wiedzy i danych,
- zwiększenie ilości osób zainteresowanych informacją geograficzną i korzystaniem z Internetu,
- zwiększenie poziomu zatrudnienia na obszarach objętych projektem,
- podniesienie poziomu wiedzy przedsiębiorców, dla których rozwiązanie jest dedykowane,
- możliwości złożenia zamówienia na wybrane mapy i przesłania zamówienia do WODGIK w celu realizacji (sklep internetowy),
- podniesienie jakości życia mieszkańców miast oraz regionu,
- tworzenie i publikacja własnych map.


Dostępność:

Budowany portal składa się z dwóch struktur. Pierwsza to portal zewnętrzny dla biznesu i osób prywatnych, którzy oprócz pozyskiwania wypisów i wyrysów z map geodezyjnych i pozyskiwania informacji o terenach inwestycyjnych mają możliwość tworzenia własnych map tematycznych i zamieszczania ich w serwisie oraz na własnych stronach internetowych. Druga, to wewnętrzny panel dla pracowników urzędów, którzy będą zasilać system danymi, którymi dysponuje urząd. Dzięki temu jednostki samorządu terytorialnego otrzymają narzędzie do prowadzenia analiz wspomagających ich prace. Portal ma charakter otwarty, tzn. urzędy, które zechcą publikować swoje dane w portalu powinny skontaktować się z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu uzyskania informacji potrzebnych do rozpoczęcia pracy z systemem Atlas Warmii i Mazur.

 

 

Wykonawcy

 

 

Kim jesteśmy

SmallGIS to dynamicznie rozwijająca się firma ekspercka z branży geoinformatycznej. Nasz zespół tworzą wysoko wykwalifikowani specjaliści z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej, Systemów Informatycznych, Teledetekcji i Technologii GPS/GNSS. Już od ponad 10 lat świadczymy usługi geoinformatyczne dla szerokiego grona Klientów, w tym instytucji państwowych, samorządów, ośrodków naukowych czy firm prywatnych. Dzięki połączeniu specjalistycznej wiedzy z różnych dyscyplin tworzymy oprogramowanie GIS wykorzystywane w wielu dziedzinach, począwszy od planowania przestrzennego po tworzenie skomplikowanych Systemów Informacji Przestrzennej. Firma zawdzięcza swój rozwój i znaczącą pozycję na rynku dzięki realizacji rzadkiej w świecie współczesnego biznesu zasady „fair play”. Uczciwość i sumienność w realizacji usług są podstawą zaufania szerokiego grona stałych klientów oraz mocnych relacji z firmami partnerskimi.

 

Czym się zajmujemy

Firma SmallGIS jest producentem specjalistycznego oprogramowania GIS opartego głównie o technologię ESRI. Nasze produkty geoinformatyczne rozwijane są pod marką SprintMAPTM, a sztandarowymi aplikacjami są: SprintMAPTM.BDOT, SprintMAPTM.MPZP, SprintMAPTM.ETL, oraz SprintMAPTM.LAS. Oferujemy także rozwiązania z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej, które są tworzone pod konkretne wymagania klienta. Przykładem wdrożeń naszych opracowań są między innymi: Śląski TOPAZ - System kontroli i zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych w Województwie Śląskim, Regionalne Systemy Udostępniania Informacji o Lasach i wiele innych.

Jako autoryzowany partner DigitalGlobe i e-Geos dostarczamy wysokorozdzielcze ortofotomapy satelitarne (piksel 0,5 m) dla odbiorców krajowych. Oferujemy ortofotomapy pochodzące z 13 satelitów, w tym z WorldView-2, najbardziej zaawansowanego satelity, rejestrującego aż w 8 kanałach spektralnych.

W zakresie technologii GNSS jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem markowych odbiorników jedno i dwu-częstotliwościowych firmy Spectra Precision (Ashtech) i Geneq Inc. oraz wyłącznym dystrybutorem oprogramowania GIS DigiTerra Explorer. W ofercie, firma SmallGIS posiada zaawansowane technologicznie odbiorniki GPS/GNSS charakteryzujące się wysoką precyzją pomiaru, nowoczesnością oraz doskonałym stosunkiem jakości do ceny. Instrumenty pomiarowe spełniają wymagania zarówno geodezji precyzyjnej jak i GIS. Serie topowych modeli to: MobileMapper, ProMark oraz SXBlue.

Prowadzimy także całą gamę szkoleń branżowych, w czasie których pragniemy przekazać zdobytą przez nas wiedzę praktyczną oraz teoretyczną. Nasze szkolenia prowadzone są w oparciu o oprogramowanie ESRI. W ofercie znajdują się zarówno szkolenia dla początkujących jak i zaawansowanych użytkowników.
SmallGIS to gwarancja profesjonalizmu, rzetelności oraz indywidualnego podejścia do klienta. Powyższe atuty w połączeniu z wysoką kulturą świadczonych usług dają satysfakcje wszystkim, którzy korzystają z naszego wieloletniego doświadczenia w branży GIS.

 

 

 

Firma GeoInvent SA

Specjalizuje się w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych przestrzennych wykorzystując w tym celu najnowsze technologie. Obszerna znajomość różnorodnych systemów i standardów GIS umożliwia nam zaoferowanie klientom usług pozyskiwania i przetwarzania danych, w tym konwersji między różnorodnymi standardami i formatami zapisu, tj. GML, GDF, VPF, ArcGIS, Geomedia, MapInfo, MicroStation, AutoCAD i inne.

Oferowane przez nas produkty znajdują szerokie zastosowanie w organizacjach rządowych i samorządowych. Z doświadczeń w zastosowaniu Systemów Informacji Przestrzennej w administracji publicznej wynika, że około 80 - 90% wszystkich informacji zbieranych i przetwarzanych w czasie wykonywania codziennych zadań zawiera odniesienia przestrzenne, pozwalające na jednoznaczną lokalizację obiektów i zjawisk. Trudno zatem przecenić znaczenie, jakie dla działalności administracyjnej mają Systemy Informacji Geograficznej.

Naszą misją jest pokazanie na ile opracowanie informacji przestrzennej skraca czas pozyskania danych o terenie lub obiekcie, jakie niesie ze sobą oszczędności oraz jak ważne informacje jesteśmy w stanie uzyskać z analiz na tych danych.

Geoinvent S.A. jest wiodącą spółką w produkcji oprogramowania GIS. Stworzyliśmy do tej pory wiele unikalnych i specjalistycznych narzędzi. Posiadamy doświadczenie w tworzeniu aplikacji w środowiskach komercyjnych jak i open source.

Oferujemy również. zdjęcia lotnicze oraz ortofotomapę. Dostarczamy obrazy panchromatyczne (czarno-białe), w barwach rzeczywistych, w podczerwieni, jak również zobrazowania wielo- i hiperspektralne. W ofercie posiadamy również bardziej złożony produkt - „rzeczywistą” ortofotomapę, która charakteryzuje się pełną ortogonalnością przedstawianego obrazu (brakiem tzw. „martwych pól”).

Głównym kapitałem naszej firmy jest zespół. Połowę zespołu stanowią doświadczeni specjaliści posiadający zarówno teoretyczną jak i praktyczną wiedzę w dziedzinach leżących w obszarze działania firmy, zdobytą w trakcie realizacji projektów początkowo z zakresu geodezji i kartografii, a następnie GIS. Niektórzy z nich brali udział w wielu projektach zagranicznych, między innymi w Iraku, Libii i Kuwejcie przy opracowaniach fotogrametrycznych i kartograficznych. Drugą połowę zespołu tworzą młodzi, zdolni ludzie z wiedzą o najnowszych technologiach i trendach w dziedzinach związanych z działalnością firmy. Wszyscy przeszli szkolenia w zakresie stosowania narzędzi do pozyskiwania i przetwarzania danych geoprzestrzennych takich firm jak ESRI, INPHO, Terrasolid czy PHOCAD. Wszyscy pracownicy firmy są absolwentami wyższych uczelni.