Konferencja podsumowująca projekt

konferencja17 października 2013 roku w Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw”.

Głównym tematem spotkania był system Atlas Warmii i Mazur, wielofunkcyjny portal wykonany w ramach realizacji w/w projektu, dzięki któremu jednostki otrzymają możliwość bezpłatnej publikacji swoich Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, a więc realizacji zapisów ustawy o  infrastrukturze informacji przestrzennej IIP oraz dyrektywy INSPIRE, a także możliwości prezentacji rejestru Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów oraz publikacji informacji przestrzennych ważnych dla mieszkańców, takich jak lokalizacja szkół, przedszkoli, ośrodków kultury, zabytków, obszarów rekreacyjnych, parkingów, szpitali, aptek, tras, rozkładów komunikacji publicznej i wielu, wielu innych.

Oprócz wielu informacji dotyczących sposobu działania systemu Atlas Warmii i Mazur i możliwości jego wykorzystania w JST zaprezentowane zostały informacje dotyczące przebiegu realizacji projektu, zakresu funkcjonalnego dostarczonych modułów i wykonanej w ramach projektu rozbudowy wojewódzkiego węzła topograficznego.

Przedstawiono także plany rozwoju systemu o możliwość dokonywania wypisów i wyrysów z MPZP w JST przez wprowadzenie wszystkich niezbędnych funkcjonalności do prowadzenia w nim planu zagospodarowania przestrzennego, wymieniono planowane zmiany związane z pełnym prowadzeniem rejestru EMUiA przez Gminy oraz optymalizacją modułu mapy administracyjne w celu pełnego wykorzystania i prezentacji w Atlasie gromadzonych przez JST informacji. Zaprezentowane zostały również planowane działania związane z przyszłą perspektywą finansową i rozbudową systemu w ramach realizacji projektów unijnych na lata 2014-2020.

Atlas Warmii i Mazur to system, który jest pomocny w realizacji zadań należących do obowiązków JST w dziedzinie zarządzania informacją w przestrzeni. Pracownicy urzędów mogą posługiwać się narzędziem, które w znaczny sposób przyśpieszy ich pracę, a także obsługę klienta. Prosty interfejs zamówień map z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powinien przyczynić się do zwiększenia zainteresowania tymi danymi, a wyszukiwanie tematów po metadanych oraz korzystanie z usług WMS pozwoli wykorzystywać dane gromadzone w Atlasie Warmii i Mazur przez wszystkich zainteresowanych. Dzięki Atlasowi prowadzenie MZPZ, EMUiA, a także prezentacja walorów regionu oraz zarządzanie nim w przestrzeni może być wydajne i w pełni elektronicznie, a dostęp do informacji łatwy i przejrzysty.

Poniżej prezentacje z konferencji oraz galeria zdjęć.

pdfAtlas Warmii i Mazur.pdf516.05 KB

pdfMPZP i EMUiA.pdf3.42 MB

pdfStandard MPZP aplikacje desktopowe do obsugi MPZP.pdf2.73 MB

pdfModu zamwie mienia inwestycji i map tematycznych.pdf8.53 MB