Audyt projektu - rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

12 lutego 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dokonanał rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na przeprowadzenie audytu zewnętrznego, związanego z realizacją projektu pn. „Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw”.
 


Kryterium wyboru: cena oferty – 100%
Wybrano ofertę złożoną przez:

Kancelaria Biegłego Rewidenta Refin
ul. Domagały 35
Kieźliny, 10-371 Olsztyn

Cena brutto: 1968,00 zł
 
Wszystkie oferty spełniły warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego - pobierz plik