Ogłoszenie o przetargu nr ZP.272.1.6.2012

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do składania ofert w ramach przetargu nieograniczonego na rozbudowę posiadanej infrastruktury danych przestrzennych przez uruchomienie „Warmińsko – Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw”, jako usług elektronicznych związanych z gromadzeniem, integrowaniem oraz udostępnianiem dla przedsiębiorców danych do prezentacji cyfrowych map tematycznych i opracowań statystycznych. Gromadzone zbiory danych przestrzennych mają głównie służyć analizom w celu wspomagania decyzji gospodarczych odbiorcom zewnętrznym oraz wewnętrznym Zamawiającego. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) rozbudowę istniejącego Węzła Topograficznego;
b) budowę platformy usługowej;
c) uruchomienie portalu GIS;
d) wdrożenie projektu;
e) wsparcie techniczne projektu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie pod adresem: http://bip.warmia.mazury.pl